Contact Info

Chicago 12, Melborne City, USA

+88 01682648101

[email protected]

Get Started
  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Software
  4. Cài đặt Pip trên Debian 12

Cài đặt Pip trên Debian 12


Pip là một công cụ giúp bạn cài đặt các gói Python. Với pip, bạn có thể tìm kiếm, tải xuống và cài đặt các gói từ Python Package Index (PyPI) và các nguồn lưu trữ gói khác.

Hướng dẫn này sẽ giải thích cách cài đặt pip cho Python 3 (pip3) trên Debian 11 và 12 bằng trình quản lý gói apt.

Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và quản lý các gói Python bằng pip.

Cách Cài đặt Pip trên Debian

Pip cho Python 3 đã được bao gồm trong các kho lưu trữ mặc định của Debian, và quá trình cài đặt khá đơn giản.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Python 2 không còn được hỗ trợ nữa. Các gói Python 2 không có sẵn trong các kho lưu trữ Debian 11 và 12.
Chạy các lệnh sau để làm mới chỉ mục gói địa phương và cài đặt Pip cùng với tất cả các phụ thuộc của nó:

sudo apt update
sudo apt install python3-pip

Để đảm bảo rằng pip đã được cài đặt đúng cách trên hệ thống của bạn, bạn có thể kiểm tra phiên bản của nó bằng cách nhập:

pip3 --version

Số phiên bản có thể khác nhau, nhưng nó sẽ trông giống như sau:

pip 23.0.1 từ /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)

Khi có phiên bản mới được phát hành, bạn có thể cập nhật gói “python3-pip” thông qua dòng lệnh hoặc công cụ Cập nhật Phần mềm trên môi trường desktop của bạn.

Sử dụng Pip

Với Pip, bạn có thể cài đặt các gói từ PyPI và các nguồn khác, quản lý phiên bản gói, cập nhật gói, xóa gói và nhiều chức năng khác.

Các module Python có thể được cài đặt toàn cầu (truy cập cho tất cả các dự án và người dùng) hoặc dựa trên dự án.

Nếu bạn muốn cài đặt một module Python toàn cầu, bạn nên ưu tiên cài đặt nó như một gói bằng trình quản lý apt. Sử dụng pip để cài đặt các module Python toàn cầu chỉ khi không có gói nào có sẵn.

Pip thường được sử dụng bên trong một môi trường ảo Python. Môi trường ảo Python cho phép bạn cài đặt các module Python trong một vị trí cách ly cho một dự án cụ thể thay vì được cài đặt toàn cầu. Điều này giúp tránh các vấn đề gây ra bởi sự phụ thuộc và thư viện chia sẻ.

Ở phần này, chúng tôi sẽ tìm hiểu về cách sử dụng cơ bản của pip.

Để lấy danh sách tất cả các lệnh và tùy chọn của pip, nhập:

pip3 --help

Bạn có thể lấy thêm thông tin về một lệnh cụ thể bằng cách sử dụng pip –help. Ví dụ, để lấy thêm thông tin về lệnh cài đặt, nhập:

pip3 install --help

Cách Cài đặt Gói với Pip

Chức năng cơ bản nhất của công cụ pip là cài đặt một gói.

Để cài đặt phiên bản mới nhất của một gói, bạn sẽ chạy lệnh sau:

pip3 install <tên_gói>

Hãy tưởng tượng bạn muốn cài đặt thư viện tensorflow. Bạn có thể làm điều đó bằng cách nhập:

pip3 install tensorflow

Để cài đặt một phiên bản cụ thể của một gói, bạn chỉ cần thêm == và số phiên bản sau tên gói:

pip3 install tensorflow==2.13.0

Cách Cài đặt Gói với Pip bằng Tệp Yêu cầu

Tệp requirements.txt là một tệp văn bản chứa danh sách các gói pip và phiên bản của chúng cần thiết để chạy một dự án Python cụ thể.

Để cài đặt danh sách các yêu cầu được chỉ định trong một tệp, sử dụng lệnh sau:

pip3 install -r requirements.txt

Liệt kê Các Gói Đã Cài Đặt

Để liệt kê tất cả các gói pip đã cài đặt, sử dụng lệnh con “list”:

pip3 list

Nâng Cấp Một Gói Bằng Pip

Để nâng cấp một gói đã cài đặt lên phiên bản mới nhất, nhập:

pip3 install --upgrade tên_gói

Gỡ Bỏ Gói Bằng Pip

Để gỡ bỏ một gói, chạy:

pip3 uninstall tên_gói

Kết Luận

Chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cài đặt pip trên máy Debian của bạn và quản lý các gói Python bằng pip. Để biết thêm thông tin về pip, hãy truy cập trang hướng dẫn người dùng pip.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận dưới đây.

Was this article helpful?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *