Contact Info

Chicago 12, Melborne City, USA

+88 01682648101

[email protected]

Get Started

Software

Apache Software Foundation: Nền Tảng Công Nghệ Mở Hàng Đầu

Giới thiệu Apache Software Foundation (ASF) đã trở thành một cái tên không thể không nhắc đến. Từ khi thành...

Apache – Máy chủ web mạnh mẽ hàng đầu

Apache là gì? Apache HTTP Server là một phần mềm máy chủ web mã nguồn mở được phát triển và...

Nginx: Lựa chọn số 1 cho các hệ thống web lớn

Nginx là gì? Nginx là một máy chủ web mã nguồn mở được phát triển để cung cấp các dịch...

AlmaLinux: Hệ Điều Hành Linux Stabil, An Toàn, và Miễn Phí

Giới Thiệu AlmaLinux là một hệ điều hành Linux mã nguồn mở được phát triển dựa trên mã nguồn của...

Cách tạo yêu cầu POST với curl

curl là một công cụ dòng lệnh được sử dụng để truyền dữ liệu từ hoặc đến một máy chủ...

Cài đặt Pip trên Debian 12

Pip là một công cụ giúp bạn cài đặt các gói Python. Với pip, bạn có thể tìm kiếm, tải...

Cách cài đặt Node.js và npm trên Ubuntu 22.04

Giới thiệu Node.js Node.js là môi trường thực thi JavaScript xuyên nền tảng, mã nguồn mở dựa trên JavaScript của...

Hướng dẫn cài đặt Apache và thiết lập Virtual Host trên Ubuntu 22.04

Apache là một trong những phần mềm máy chủ web phổ biến nhất thế giới. Đây là một máy chủ...

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support