Contact Info

Chicago 12, Melborne City, USA

+88 01682648101

[email protected]

Get Started
 1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Software
 4. Cách cài đặt KVM trên Ubuntu

Cách cài đặt KVM trên Ubuntu


Chuẩn bị

 • Máy cần hỗ trợ ảo hóa phần cứng (Intel VT-x hoặc AMD-V) để có thể sử dụng được tính năng ảo hóa của KVM. Các CPU hiện đại đều hỗ trợ công nghệ này.
 • Hệ điều hành Ubuntu Server bản mới nhất (khuyến nghị ít nhất Ubuntu 18.04 với Linux kernel phiên bản 4.x trở lên) để có thể cài đặt và cấu hình KVM.
 • Người dùng cần có quyền sudo để có thể cài đặt các gói phần mềm cần thiết cho KVM.

Cài đặt KVM và các gói liên quan

 • Sử dụng lệnh apt để cài đặt qemu-kvm và các gói phần mềm hỗ trợ ảo hóa KVM:
sudo apt install qemu-kvm libvirt-clients libvirt-daemon-system bridge-utils virt-manager

Các gói này bao gồm:

 • qemu-kvm: phần mềm ảo hóa KVM
 • libvirt-clients và libvirt-daemon-system: cung cấp API và daemon quản lý ảo hóa
 • bridge-utils: tạo và quản lý bridge mạng cho máy ảo
 • virt-manager: công cụ quản lý đồ họa máy ảo
 • Kiểm tra xem KVM đã được hỗ trợ bởi phần cứng hay chưa bằng lệnh:
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo

Lệnh này sẽ kiểm tra xem CPU có hỗ trợ công nghệ ảo hóa VT-x của Intel (vmx) hay AMD-V của AMD (svm) không.

Nếu kết quả trả về là 0 thì CPU không hỗ trợ ảo hóa phần cứng, KVM sẽ không thể sử dụng được.

Ngược lại, nếu kết quả lớn hơn 0 thì CPU đã sẵn sàng hỗ trợ KVM và ảo hóa phần cứng. Lúc này bạn có thể tiếp tục cài đặt và sử dụng KVM.

 • Khởi động dịch vụ libvirtd và cho phép nó tự động khởi động cùng hệ thống:
sudo systemctl start libvirtd
sudo systemctl enable libvirtd 

libvirtd là dịch vụ quản lý các môi trường ảo hóa như KVM. Việc khởi động và bật tự động khởi động sẽ giúp KVM luôn sẵn sàng khi khởi động lại máy.

Cấu hình mạng bridge cho KVM

KVM sử dụng chế độ bridge để cho phép các máy ảo truy cập mạng. Để cấu hình bridge, cần chỉnh sửa file cấu hình mạng của Ubuntu tại /etc/netplan/00-installer-config.yml:

network:
 version: 2
 ethernets:
  eno1:
   dhcp4: no
  enp0s3:
   dhcp4: yes
 bridges:
  br0:
   interfaces: [eno1]
   dhcp4: no
   addresses: [192.168.1.10/24]
   gateway4: 192.168.1.1
   nameservers:
     addresses: [8.8.8.8,1.1.1.1]

Cần điều chỉnh tên card mạng và thông tin địa chỉ IP phù hợp với cấu hình của bạn.

Sau đó áp dụng cấu hình mạng mới bằng lệnh:

sudo netplan apply
 • Tiếp theo, cài đặt các gói phần mềm hỗ trợ cung cấp dịch vụ DHCP và DNS cho các máy ảo trong mạng bridge:
sudo apt install hostapd dnsmasq

Cấu hình dnsmasq để cung cấp dịch vụ DHCP và DNS cho các VM trong file /etc/dnsmasq.conf:

interface=br0    
bind-interfaces   
server=8.8.8.8
domain-needed    
bogus-priv     
dhcp-range=192.168.1.50,192.168.1.150,12h 
 • Sau khi thay đổi cấu hình, khởi động lại các dịch vụ dnsmasq và hostapd:
sudo systemctl restart dnsmasq
sudo systemctl restart hostapd

Tạo và quản lý máy ảo KVM

Để có thể tạo và quản lý các máy ảo KVM thuận tiện, cài đặt gói hỗ trợ công cụ đồ họa virt-manager:

sudo apt install virt-manager

virt-manager cung cấp giao diện đồ họa để quản lý các máy ảo KVM, cho phép:

 • Tạo, khởi động, tắt và xóa bỏ các máy ảo
 • Thiết lập cấu hình phần cứng cho máy ảo như CPU, RAM, ổ đĩa, network, etc.
 • Quản lý tài nguyên được phân bổ cho máy ảo
 • Live migration chuyển máy ảo sang máy chủ vật lý khác mà không cần tắt nó
 • Tiếp cận console của máy ảo để xử lý sự cố và debug
 • Tích hợp sẵn với các tính năng ảo hóa như snapshot, template, cloning, etc.

Để sử dụng virt-manager, gõ lệnh sau trong terminal:

virt-manager

Giao diện đồ họa của virt-manager sẽ hiển thị để bạn có thể bắt đầu tạo và quản lý máy ảo KVM.

Như vậy là đã hoàn thành quá trình cài đặt KVM cơ bản trên Ubuntu. KVM đã sẵn sàng để bạn tạo ra các máy ảo đáp ứng nhu cầu sử dụng. Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *