Contact Info

Chicago 12, Melborne City, USA

+88 01682648101

[email protected]

Get Started
 1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Linux
 4. Bash: Thêm văn bản vào tệp tin
 1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Servers
 4. Bash: Thêm văn bản vào tệp tin

Bash: Thêm văn bản vào tệp tin

Khi làm việc với Bash, đôi khi bạn cần phải thêm văn bản vào một tệp tin. May mắn thay, có nhiều cách để thực hiện công việc này. Bài viết này sẽ giải thích một số trong số chúng.

Để thêm văn bản vào một tệp tin, bạn cần có quyền ghi vào tệp đó. Nếu không, bạn sẽ nhận được một lỗi từ chối quyền.

Thêm vào một Tệp Tin sử dụng Toán Tử Định Tuyến (>>)

Toán tử định tuyến cho phép bạn bắt kết quả từ một lệnh và gửi nó làm đầu vào cho một lệnh hoặc tệp tin khác. Toán tử định tuyến >> thêm kết quả vào cuối một tệp tin đã cho.

Có một số lệnh mà bạn có thể sử dụng để in văn bản ra đầu ra tiêu chuẩn và chuyển hướng nó vào tệp tin. Hai lệnh được sử dụng phổ biến nhất cho mục đích này là echo và printf.

Để thêm văn bản vào một tệp tin, hãy chạy lệnh in ra văn bản và chỉ định tên của tệp tin sau toán tử định tuyến:

echo "đây là dòng mới" >> file.txt

Khi sử dụng với tùy chọn -e, lệnh echo sẽ hiểu các ký tự được thoát bằng dấu gạch chéo như dòng mới \n:

echo -e "đây là dòng mới \nđây là một dòng mới khác" >> file.txt

Để tạo ra đầu ra phức tạp hơn, bạn có thể sử dụng lệnh printf, cho phép bạn chỉ định định dạng của đầu ra:

printf "Xin chào, tôi là %s.\n" $USER >> file.txt

Một cách khác để thêm văn bản vào một tệp tin là sử dụng Tài Liệu Ở Đây (Here Document). Đây là một loại định tuyến cho phép bạn truyền nhiều dòng đầu vào cho một lệnh.

Ví dụ, bạn có thể truyền nội dung vào lệnh cat và thêm vào một tệp tin:

cat << EOF >> file.txt
Thư mục làm việc hiện tại là: $PWD
Bạn đang đăng nhập dưới tên: $(whoami)
EOF

Bạn có thể thêm đầu ra của bất kỳ lệnh nào vào một tệp tin. Dưới đây là một ví dụ với lệnh date:

date +"Năm: %Y, Tháng: %m, Ngày: %d" >> file.txt

Khi thêm vào một tệp tin sử dụng định tuyến, hãy cẩn thận và không sử dụng toán tử > để ghi đè lên một tệp tin quan trọng đang tồn tại.

Thêm vào một Tệp Tin sử dụng Lệnh tee

tee là một tiện ích dòng lệnh Linux đọc từ đầu vào tiêu chuẩn và ghi vào cả đầu ra tiêu chuẩn và một hoặc nhiều tệp tin cùng một lúc.

Mặc định, lệnh tee ghi đè lên tệp tin được chỉ định. Để thêm đầu ra vào tệp tin, hãy sử dụng tee với tùy chọn -a (–append):

echo "đây là dòng mới" | tee -a file.txt

Nếu bạn không muốn tee ghi vào đầu ra tiêu chuẩn, hãy chuyển hướng nó đến /dev/null:

echo "đây là dòng mới" | tee -a file.txt >/dev/null

Lợi ích của việc sử dụng lệnh tee so với toán tử >> là tee cho phép bạn đồng thời thêm văn bản vào nhiều tệp và ghi vào các tệp thuộc sở hữu của người dùng khác khi kết hợp với sudo.

Để thêm văn bản vào một tệp mà bạn không có quyền ghi, thêm sudo trước tee như dưới đây:

echo "đây là dòng mới" | sudo tee -a file.txt

tee nhận đầu ra của lệnh echo, tăng quyền sudo và ghi vào tệp tin.

Để thêm văn bản vào nhiều hơn một tệp tin, chỉ định các tệp tin như đối số cho lệnh tee:

echo "đây là dòng mới" | tee -a file1.txt file2.txt file3.txt

Kết Luận

Nếu bạn làm việc với Linux và cần thêm một số văn bản vào một tệp tin hiện có, bạn có một số lựa chọn. Một cách là sử dụng toán tử >> để thêm văn bản vào cuối tệp mà không ghi đè lên bất kỳ nội dung hiện có nào. Một lựa chọn khác là sử dụng lệnh tee, không chỉ thêm văn bản vào tệp, mà còn hiển thị nó trên màn hình khi được thêm vào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc

phản hồi nào, đừng ngần ngại để lại một bình luận.

Was this article helpful?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *