Contact Info

Chicago 12, Melborne City, USA

+88 01682648101

[email protected]

Get Started

Chương trình liên kết

Kiếm doanh thu định kỳ

Nếu bạn đang muốn tìm một cơ hội kiếm tiền thuận lợi, hãy gia nhập mạng lưới đại lý của chúng tôi! Chỉ cần chia sẻ doanh số bán hàng với chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về phần còn lại để đảm bảo khách hàng của bạn nhận được dịch vụ và hỗ trợ xuất sắc. Bạn sẽ được thanh toán cả khi họ đăng ký và gia hạn dịch vụ!

TDHOST cung cấp chia sẻ doanh thu định kỳ với chương trình liên kết của chúng tôi. Không giống như các công ty khác cung cấp khoản thanh toán một lần, TDHOST cung cấp cấu trúc hoa hồng định kỳ để các chi nhánh của chúng tôi cũng được bồi thường ngoài thời gian đăng ký ban đầu.

TDHOST cung cấp các khoản thanh toán liên kết thông qua PayPal hoặc tín dụng tài khoản – sự lựa chọn của bạn.

Bắt đầu ngay

– Quy trình đăng ký​:

 Đăng ký nhanh chóng và thuận tiện bằng cách trở thành đối tác của TDHOSTtại đây: Link Đăng ký

Sau khi đăng ký, truy cập cổng thông tin liên kết của bạn và lấy URL liên kết tại: Liên kết đối tác

– Quy trình rút tiền:

Sau 30 ngày kể từ ngày giới thiệu, số tiền hoa hồng sẽ sẵn sàng để rút. TDHOST hỗ trợ rút tiền qua PayPal hoặc tín dụng tài khoản (vui lòng chỉ định phương thức thanh toán mong muốn trong phiếu hỗ trợ).

– Cách liên kết đặt hàng TDHOST với ID đối tác của bạn:

Muốn liên kết trực tiếp đến một sản phẩm TDHOST? Thêm &pid=XXX vào cuối URL liên kết của bạn (thay thế XXX bằng ID sản phẩm).

Ví dụ: Gói Asian Plesk Linux Hosting của chúng tôi (liên kết đặt hàng: Liên kết đặt hàng) có ID sản phẩm là 6, vì vậy thêm &pid=6 vào cuối URL liên kết để liên kết trực tiếp đến sản phẩm khi sử dụng liên kết của bạn.

– Có trang web phổ biến? Hãy thông báo cho chúng tôi để thảo luận về chương trình khuyến mãi độc quyền với tỷ lệ hoa hồng đặc biệt chỉ dành cho bạn!

– Câu hỏi hoặc muốn bắt đầu ngay?

Không vấn đề gì! Hãy liên hệ với chúng tôi tại Liên hệ và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn bắt đầu!